Πώς να φτιάξετε ένα πρόγραμμα eLearning για την επιχείρηση

Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 6 λεπτά

Περισσότερο από το 77% των επιχειρήσεων στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν κάποιο πρόγραμμα ή πλατφόρμα elearning για την ενδοεπιχειρησιακή επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων. Ήδη 3000 επιχειρήσεις στην Ευρώπη και πολύ περισσότερες στον υπόλοιπο κόσμο έχουν ως αντικείμενο την εκπαίδευση εξ αποστάσεως, ενώ η τάση είναι ιδιαίτερα αυξητική τα τελευταία χρόνια.

Συνέχεια στο άρθρο “Πώς να φτιάξετε ένα πρόγραμμα eLearning για την επιχείρηση”