Ο Gutenberg για το WordPress – Woocommerce

Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά

Τι είναι ο νέος επεξεργαστής περιεχομένου Gutenberg για το WordPress και πώς θα μπορούσε να επηρεάσει το WordPress site σας;

Ο τρόπος με τον οποίο οι απανταχού admins δημιουργούν και επεξεργάζονται περιεχόμενο στο WordPress άλλαξε δραματικά στα τέλη του 2018 με το “ανέβασμα” της έκδοσης 5.0 του WordPress είχε ενσωματωμένο στον πυρήνα, αυτό που μέχρι τότε ήταν plugin, τον editor Gutenberg.

Συνέχεια στο άρθρο “Ο Gutenberg για το WordPress – Woocommerce”

WordPress Permalinks

Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά

«Think twice before you speak, because your words and influence will plant the seed of either success or failure in the mind of another»
Napoleon Hill

Τα permalinks στο WordPress (όπως και σε κάθε σύστημα παραγωγής και διαχείρισης ιστοσελίδων) έχει να κάνει με τη δομή των URL των σελίδων καθώς και των επιμέρους στοιχείων ενός website όπως tags, categories κλπ.
Η default δομή των WordPress urls που συναντά κανείς αμέσως μετά την εγκατάσταση είναι η ακόλουθη:
http://mydomain.com/?p=12
Γιατί όμως συμβαίνει αυτό και δεν υπάρχει μία καλύτερη default ρύθμιση για το WordPress ως να αποφεύγονται μετέπειτα προβλήματα;

Συνέχεια στο άρθρο “WordPress Permalinks”