eShop για όλους από το ΕΣΠΑ! (updated)

Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά
εσπα e-λιανικό επιδότηση για κατασκευή eshop

Μεγάλο ενδιαφέρον στον κόσμο του λιανικού εμπορίου έχει δημιουργήσει η αναμενόμενη συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ δράση “e-λιανικό” για τη δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος.
Η δράση δεν έχει αποκλειστική δική της ιστοσελίδα και αυτό είναι η προδημοσίευση. Το πρόγραμμα τρέχει από τις 22/02/2021 ενώ η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων είναι την Τετάρτη 24/03/2021.

Το πρόγραμμα έχει παραταθεί με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης τη Δευτέρα 05 Απριλίου 2021 και ώρα 15:00Το Πρόγραμμα έχει λήξει!

Ενημέρωση

Παράταση προγράμματος

Νέα μερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης τη Δευτέρα 05 Απριλίου 2021 και ώρα 15:00

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις, εφόσον έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 30/09/2019
 • Νεοσύστατες επιχειρήσεις, εφόσον έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Επιλέξιμες για τη Δράση είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

 • έχουν ως κύρια Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, ή ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού)
 • διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
 • έχει ανασταλεί η λειτουργία της έδρας ή/και των υποκαταστημάτων για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
 • οι υφιστάμενες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019

Επιλέξιμες Δαπάνες για «e-Λιανικό»

Η συνολική επιχορήγηση ανέρχεται έως του ποσού των 5.000,00€ για κάθε επιχείρηση με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος και καλύπτει τις κάτωθι κατηγορίες δαπανών:

Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα): Έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού
— Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
— Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
— Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.).
Λογισμικό: Έως 100% του συνολικού προϋπολογισμού
— Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop. Θα πρέπει να λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και να ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).
— Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Επισήμανση: Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος (e–shop) που διέθετε η επιχείρηση πριν τις 18/3/2020:

 • δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού
 • το συνολικό ποσό επιχορήγησης στην επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.500 ευρώ

Στις 11/01/2021 εκδόθηκε η προδημοσίευση της Δράσης, η οποία περιλαμβάνει απαραίτητες βασικές πληροφορίες για την προετοιμασία των ενδιαφερόμενων, έχει αναρτηθεί στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

Για επίσημη πηγή μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1164

Πότε ξεκινάει;

Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί μέσω πρόσκλησης που θα εκδοθεί εντός του μηνός Ιανουαρίου 2021 ενώ η περίοδος υποβολής θα ανακοινωθεί στην πρόσκληση και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.

Η πρόσκληση της Δράσης θα περιλαμβάνει τις ακριβείς πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής και θα δημοσιευθεί στους πιο πάνω διαδικτυακούς τόπους του ΕΣΠΑ και του ΕΠΑνΕΚ. Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης. Όπως σε όλες τις προσκλήσεις για τις επιχειρήσεις θα κυκλοφορήσει πληροφοριακό υλικό διευκόλυνσης των ενδιαφερόμενων.

Τι χρηματοδοτείται

 • Eξυπηρετητές / διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/ αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS).
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, bar code readers, εκτυπωτές κλπ.)
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/ αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting, collocation κλπ.)
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/ αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting, collocation κλπ.)
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Το πολύ θετικό είναι ότι άσχετα από τον προϋπολογισμό του προγράμματος όλες οι επιχειρήσεις που θα καταθέσουν φάκελο έγκαιρα και θα πληρούν τους όρους θα επιδοτηθούν. Αν δηλαδή υπάρξει υπέρβαση του προϋπολογισμού αυτός θα επεκταθεί για να συμπεριλάβει όλες τις έγκαιρες αιτήσεις που θα πληρούν τα κριτήρια.

Στη Longtail Interactive αναλαμβάνουμε την πλήρη υλοποίηση του έργου “με το κλειδί στο χέρι”, από την προετοιμασία και υποβολή του φακέλου σας, την κατασκευή μοντέρνου ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνο με όλες τις προδιαγραφές του προγράμματος, την προμήθεια εξοπλισμού και την παροχή λύσεων φιλοξενίας.