Η Google, η Σημασιολογική Αναζήτηση και το Knowledge Graph

Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 7 λεπτά

Η αναζήτηση στον Παγκόσμιο Ιστό με τις μηχανές αναζήτησης έχει αλλάξει. Αυτό το γνωρίζουμε (σχεδόν) όλοι. Η προσπάθεια των μηχανών αναζήτησης ήταν πάντα να γίνουν πιο “έξυπνες” με την έννοια να προσφέρουν την καλύτερη απάντηση σε κάθε αναζήτηση ενός χρήστη.
Η προσπάθεια βασίστηκε σε 2 πυλώνες. Στην κατανόηση του περιβάλλοντος μίας λέξης / φράσης αναζήτησης (search context) καθώς και στην κατανόηση του σκοπού του χρήστη (search intent).

Συνέχεια στο άρθρο “Η Google, η Σημασιολογική Αναζήτηση και το Knowledge Graph”