Ο Gutenberg για το WordPress – Woocommerce

Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά

Τι είναι ο νέος επεξεργαστής περιεχομένου Gutenberg για το WordPress και πώς θα μπορούσε να επηρεάσει το WordPress site σας;

Ο τρόπος με τον οποίο οι απανταχού admins δημιουργούν και επεξεργάζονται περιεχόμενο στο WordPress άλλαξε δραματικά στα τέλη του 2018 με το “ανέβασμα” της έκδοσης 5.0 του WordPress είχε ενσωματωμένο στον πυρήνα, αυτό που μέχρι τότε ήταν plugin, τον editor Gutenberg.

Συνέχεια στο άρθρο “Ο Gutenberg για το WordPress – Woocommerce”