Ψηφιακές Εμπειρίες

digital experiences for your website visitors

Interaction Design

Το web είναι κατά βάση ένας διάλογος. Είναι ένας διάλογος που τον ξεκινάει αυτός που μέσα από την ιστοσελίδα προβάλλει ή προωθεί κάποιο προϊόν ή υπηρεσία, την επιχείρησή του, τις προσωπικές ή πολιτικές του απόψεις, τα χόμπυ του κλπ.

κάθε διάλογος συνεπάγεται 2 πράγματα:

  • Την αλληλεπίδραση
  • Την εμπειρία

Σε κάθε επίσκεψή του ο ενδιαφερόμενος χρήστης, επισκέπτης, πελάτης, αγοραστής, συνδρομητής κλπ αλληλεπιδρά με το μήνυμα της ιστοσελίδας και αποκομίζει μία εμπειρία.

Σκοπός μας πρέπει να είναι να κάνουμε την αλληλεπίδραση όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη, ενδιαφέρουσα και απρόσκοπτη ώστε η εμπειρία του επισκέπτη να είναι θετική και να κάνει την επιθυμητή πράξη ή να ξαναέρθει ή να δημιουργήσει μία σταθερή σχέση με το προϊόν, επιχείρηση, υπηρεσία μας.

Αν η συζήτηση είναι βαρετή ή ακόμη χειρότερα δυσάρεστη τότε η αλληλεπίδραση και κατά συνέπεια και η εμπειρία θα είναι αρνητικές με αποτέλεσμα ο χρήστης να φύγει και να πάει να βρει κάποιον πιο ενδιαφέροντα.

Κάθε ιστοσελίδα είναι μία σύνθεση, ένα interface επικοινωνίας που αποτελείται από λεκτικά και οπτικά στοιχεία, αντικείμενα στο χώρο, χρόνο και συμπεριφορά.

Όλα αυτά τα στοιχεία και η σχέση μεταξύ τους καθορίζουν και την τελική εμπειρία του χρήστη.

Στον κόσμο των smartphones αφής, των ιστοσελίδων infinite scrolling, του Facebook και Airbnb οι χρήστες πλέον απαιτούν από τα συστήματα με τα οποία αλληλεπιδρούν να λειτουργούν σαν να τους ξέρουν.

Έτσι λοιπόν η σχεδίαση μίας ψηφιακής εμπειρίας απαιτεί από όλο το παραπάνω σύνολο στοιχείων να λειτουργούν αρμονικά ώστε να είναι:

  • Φιλικά προς τους χρήστες
  • Εύκολα στην εκμάθηση
  • Χρήσιμα